Kuuset

Ruska_2016
 


Muinosten sukutila Muinola sijaitsee Vanhamäen kylässä Järvisuomen alueella korkealla selänteellä, ns. drumliiniharjulla. Talon ja peruskallion välissä on 12 metrin moreenikerros (Vanhamäen sivuilla on kaavio alueen korkeussuhteista, Muinola on 160 m merenpinnasta) linnuntietä noin 20 km luoteeseen Mikkelin keskustasta. Vaikka on laskettu, että Mikkelin ja sen lähimpien naapurikuntien alueella on rantaviivaa n. 13500 km, Muinolan maat maaston korkeudesta johtuen tavoittavat vain pariin metsälampeen.

Vesi oli paljon lähempänä jääkauden jälkeen noin 10000 vuotta sitten, kun ns. Ancylusjärven aallot loiskivat jopa satojen vuosien ajan vajaan puolen kilometrin päässä talon itäpuolella muodostaen vieläkin erottuvan rantavallin. Järven pinnan ollessa sillä tasolla se olisi peittänyt nykyisen Mikkelin kadut useita kymmeniä metrejä aaltojen alle. Vähitellen vesi pakeni maan pinnan noustessa jääkauden jälkeen ja yhteyden valtameriin auettua Tanskansalmien kautta.

1.1.2001 lähtien Vanhamäki on kuulunut Mikkelin kaupunkiin, sitä ennen kotikunta oli Mikkelin mlk.

Mikkelin kaupungin ja ympäristön historiaa.

MUINONEN sukunimen käyttö
(Väestörekisterikeskuksen tilaston 27.08.2018 mukaan)

Muinonen

Lukum.o Miehiäo Naisiao Suomessao Ulkomailla
Nyk. nimenä 252 130 122 0
Ent. nimenä 97 008 89 087 010
Kuolleita 192 074 118 0
Yhteensä 541 212 329

Sivun ylläpitäjä: Matti Muinonen, s-posti: matti.muinonen(at)mbnet.fi

Viimeksi muutettu: 01.09.2018

Radioharrastuksen nettisivu
http://sral.fi/oh4mm


 HISTORIAA | SUKUA | MIKKELI | SUKUPOLVET | VANHAMÄKI | DNA

 VELLIKELLO

SUKUSEURAN SIVULLE