2017 VUOSAAREN RANTAPUISTOSSA PIDETYN
                                                                                                 SUKUKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Pöytäkirja


Aihe: Muinoset sukukokous 2017

Paikka: Helsinki, Hotelli Rantapuisto, auditorio

Päivämäärä ja aika: Sunnuntai 6. elokuuta 2017 klo 11.45 - 12.10.

Puheenjohtaja: Risto Muinonen

Sihteeri: Sampsa Elomäki


Kokouksen päätökset


1. Sukukokoustraditiota jatketaan ja seuraava sukukokous järjestetään jälleen 3 vuoden päästä, vuonna 2020.


2. Seuraavan sukukokouksen tarkemmasta ajankohdasta ei päätetty. Ehdotettiin syyskuuta, kesäkuuta ja nykyistä ajankohtaa. Kauempaa, esim. Kanadasta tulevat, eivät voi tulla vain viikonlopuksi. Koululaisten kesäloma Kanadassa alkaa vasta heinäkuun alusta. Päätettiin, että toimikunta tekee kyselyn ajankohdasta ja päättää myöhemmin tarkat sukukokouspäivät.


3. Seuraavan kokouksen paikkaa ei päätetty. Ehdotettiin, että välillä kokous olisi myös Kanadassa, koska osa suvun jäsenistä asuu siellä. Tähän ehdotukseen liittyi se, että seuraava kokous ei olisi sukuhaarojen P, M ja A yhteinen, vaan haarat kokoontuisivat kukin omalla tahollaan. Päätettiin, että toimikunta tekee myöhemmin päätöksen kokouspaikasta.


4. Toimikuntaan valittiin:

- Heikki Muinonen, vain jos kokous päätetään pitää Kanadassa (M-haara)/font>

- Risto Muinonen, erityistehtävänä toimia kokoonkutsujana, ’primus motor’ (M-haara)

- Jaakko Sakari Muinonen (M-haara)

- Raija Muinonen (P-haara)

- Sampsa Elomäki (M-haara)

- Pekka Muinonen (A-haara)

-- Amanda Sandström (M-haara)


Todettiin lisäksi, että Matti ’Muinola’ Muinonen toimii edelleen toimikunnan taustahahmona, hänelle on toimitettu esim. kaikki pöytäkirjat. Hän ei kuitenkaan osallistu suoraan toimikunnan työhön.


Todettiin lopuksi, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

 

 


*****

MERIKOKOUKSEN 2014 PÖYTÄKIRJA*****

PÖYTÄKIRJA SUKUKOUKSESTA 2011

    Aika: 6.8.2011 klo 13.00 –17.00, varsinainen kokous klo 15.00 –17.00
               Paikka: Konserttitalo Mikaelin Martti Talvela-sali, Mikkeli
                Läsnäolijat: Kokoukseen oli ilmoittautunut 174 osanottajaa

1. Kokouksen järjestäytyminen
                Puheenjohtajaksi valittiin Matti Muinonen, joka kutsui sihteeriksi Tauno Muinosen.

2. Kokouksen työjärjestys
                Kokousasiat käsiteltiin kokouskutsussa olleen luettelon mukaisessa järjestyksessä.
Ennen virallisen kokouksen alkua saimme nauttia Matti Muinosen selvityksen läsnä olevien sukuhaarojen yhteisestä lähtökohdasta sekä kahden sukulaisemme, Karri Muinosen
ja Markus Kaitilan tiedoista ja taiteesta avaruudessa törmäilevien kappaleiden ja piano-musiikin muodossa. Lisäksi edellisen, Halifaxin sukukokouksen pääjärjestäjä, Heikki Muinonen, sekä toisen suuren kanadalaisen sukuhaaran edustaja, Jay Park, toivat tervehdyksen edelliseltä kokoukselta.

3. Huomionosoitukset
    Kokous onnitteli edellisen, v. 2008 olleen kokouksen jälkeen pyöreitä vuosia täyttäneitä     henkilöitä. He saivat lahjana Saara-mukit.
               Luettelo henkilöistä:
               90 v    Annikki Muinonen
               85 v    Aino Muinonen
               80 v     Hanna Väisänen
               75 v     Anja Muinonen, Mauri Muinonen, Risto Muinonen (Espoo)
               70 v     Matti Muinonen (Muinola), Heikki Muinonen, Risto Muinonen (Raisio),             Gunnar Bergquist, Marja-Liisa Elomäki, Tauno Muinonen, Eila Liimatta, Aila         Immonen, Terttu Pajunen, Riitta Muinonen, Raili Pöyry, Ulla Kekkonen
               60 v     Pirkko Suvanta, Hilkka Oikkonen, Leena Pajukari, Martti Muinonen
               50 v     Pirjo Jakobsson, Kirsi Ranin, Karri Muinonen, Juha Muinonen
           
               Edellisen kokouksen jälkeen olivat kuolleet seuraavat henkilöt:
                Paul Schmid, Pertti Muinonen, Matti Liukkonen.
                Heidän muistoaan kunnioitettiin hiljaisella hetkellä.

4. Sukututkimus ja rahoitus
    Matti Muinonen esitteli sukututkimuksen tekemistä. Asiasta ei käytetty puheenvuoroja. Puheenjohtaja toivoi uusien, erityisesti         nuoremman polven henkilöiden kiinnostumista  sukututkimuksesta ja ilmoittautuvan mukaan netin välityksellä.
   Martti Muinonen Lappeenrannasta ilmoitti keräävänsä päivityksiä eteläisen sukuhaaran sukupuuhun.

5. Omat kotisivut
           Puheenjohtaja toivoi ehdotuksia sivujen sisällöstä. Varsinaisia sisältöehdotuksia ei tehty,     mutta puheenvuoroissa        kannustettiin kehittämään ja päivittämään sivuja. Kotisivut löytyvät  nettiosoitteesta http://suvut.genealogia.fi/muinonen

6. Sukuviirin hyväksyminen
Risto Muinonen esitteli uuden, jo pitkään sukukokouksia järjestäneen eteläisen sukuhaaran sini-valkoisen sukuviirin ja ehdotti sen hyväksymistä koko    Muinosten suvun viiriksi. Kokous päätti hyväksymisestä yksimielisesti. Viiriaiheinen pöytästandaari on myös olemassa, mutta sen painos on loppu. Mikäli sen hankintaan ilmenee mielenkiintoa, sukuseura tilaa lisä-painoksen. Esillä on ollut pinssin teettäminen. Päätettiin, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen mennessä. Päätös mahdollisesta hankinnasta tehdään seuraavassa kokouksessa.


7. Sukuseuran virallistaminen
    Kokous keskusteli seuran virallistamisesta eli muodostamisesta rekisteröidyksi yhdistykseksi.     Päätettiin ryhtyä valmistelemaan asiaa niin, että siitä voidaan päättää seuraavassa     kokouksessa. Valmistelutehtävä päätettiin antaa seuraavan sukukokouksen     valmistelutoimikunnalle.

8. Seuraava kokous
    Päätettiin pitää seuraava sukukokous Helsingin seudulla elokuun alussa 2014.
    Kokousta valmistelemaan valittiin toimikunta, johon kuuluvat:
    Matti Muinonen
    Petri Muinonen
    Risto Muinonen
    Jukka Muinonen
    Raija Muinonen

    Kokoonkutsujana toimii Matti Muinonen.

9. Muut asiat
               Risto Muinonen kiitti kokousväen puolesta erityisesti Matti Muinosta ja Ulla Seppälää sekä
               muita sukukokouksen järjestelyihin osallistuneita henkilöitä. Kokousväki osoitti  kiitollisuuttaan raikuvin suosionosoituksin.                        

10. Kokouksen päättäminen
    Kun muita kokousasioita ei enää ollut, puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen     klo 16.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

           Matti Muinonen                 Tauno Muinonen
           Puheenjohtaja                    Sihteeri

                                               

                                       
               *****                             

Sihteeri  antoi seuraavan tiedotteen sukutapahtumasta Länsi-Savo lehdelle

MUINOSTEN SUKU KOOLLA MIKKELISSÄ

Muinosten 1970-luvun alussa perustettu sukuseura kokoontui Mikkelissä viime viikonloppuna 5.-7.8.2011. Varsinainen sukukokous pidettiin Mikaelissa ja siihen osallistui 174 henkilöä Suomen lisäksi Kanadasta ja useista Euroopan maista. Kokouksen pääaiheena oli sukututkimuksen esittely. Tutkimus, jota ovat suurimmalta osin tehneet Sirkka ja Matti Muinonen osoittaa, että kaikki Muinoset ovat samaa sukua, jonka juuret on pystytty paikallistamaan Mikkelin Vanhamäkeen ja aina vuoteen 1541 saakka. Ilmeisesti sukua on asunut Vanhamäessä jo sitä aikaisemminkin, mutta siitä ei löytynyt kirjallista todistusaineistoa. Kokouksen lisäksi pääosa kokousväestä osallistui Kivisakastiin ja Vanhamäen kylään tutustumiseen sekä illalliseen Kenkäverossa. Sukuseura päätti kokoontua seuraavan kerran 3 vuoden kuluttua Helsingin seudulla.

                                                                             
                                                                                     
               
Halifaxin kokouksen 2008 muistoja seuraavissa kuvissa

Halifax
                             
    
Halifaxin kävijöiden nimiä
                                                          

TAKAISIN